Πολύχρωμες Νομάδες: 1η Ετήσια Έκθεση

21/06/2022

Το 2021 αποτέλεσε ένα έτος σταθμό για τις Πολύχρωμες Νομάδες, καθώς το όραμα της ομάδας απέκτησε νομική υπόσταση. 

Οι ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΝΟΜΑΔΕΣ: Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΜΚΕ αποτελεί μια σύμπραξη νέων ατόμων από τα πεδία της Τέχνης , της Υγείας και της Εκπαίδευσης που επικεντρώνεται στην κοινοτική ενδυνάμωση και την υλοποίηση συμπεριληπτικών δράσεων πολιτισμού σε διάφορα μέρη της περιφέρειας. 

Το αρχικό πρόγραμμα "Bridging Different Roots Initiative" από την αρχή της πορείας του αγκαλιάστηκε και έως τώρα έχει ήδη ταξιδέψει σε 4 περιοχές της Ελλάδας. 

Στην παρούσα έκθεση, όπου παρουσιάζεται η ετήσια δράση των Πολύχρωμων Νομάδων, ο/η αναγνώστης/στρια μπορεί να ενημερωθεί για τη δράση «Bridging Different Roots Initiative».  

Για να δείτε την έκθεση πατήστε εδώ