Η Έννοια της Συμπερίληψης

10/12/22


Πριν περάσουμε στον ορισμό της συμπερίληψης παρακάτω ακολουθούν όροι που διαφέρουν από αυτήν:


Αποκλεισμός (exclusion): Ο όρος περιγράφει μια κατάσταση στην οποία τα άτομα που διαφέρουν από το συνηθισμένο δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής. 


Διαχωρισμός (segregation): Ο όρος περιγράφει την δημιουργία ξεχωριστών σημείων όσων διαφέρουν από το συνηθισμένο. 


Ενσωμάτωση (integration): Ο όρος περιγράφει την δημιουργία μιας υποομάδας στα πλαίσια μιας ομάδας για όσα άτομα είναι διαφορετικά.  


Τι σημαίνει Συμπερίληψη λοιπόν; 

Περιγράφει, απλώς, το να επιτρέπουμε σε όλα τα άτομα να συμμετέχουν χωρίς να διαχωρίζονται από το σύνολο; 


Συμπερίληψη (inclusion): Μείωση των εμποδίων για την συμμετοχή όλων !

Η συμπερίληψη σημαίνει σεβασμός και εκτίμηση των ποικίλων ταυτοτήτων παρέχοντας την δυνατότητα συμμετοχής σε όλα τα άτομα. Κατά την διάρκεια δημιουργίας συμπεριληπτικών δραστηριοτήτων είναι σημαντική η διασφάλιση της συμμετοχής των αποκλεισμένων κατά κανόνα ομάδων. Στην πράξη αυτό σημαίνει πρόληψη και άρση των εμποδίων για την συμμετοχή όλων, χωρίς αποκλεισμούς. 

Η συμπερίληψη για να είναι επιτυχής απαιτεί την κατανόηση της δυναμικής των εννοιών του κοινωνικού αποκλεισμού και τον τρόπο με τον οποίο η εξουσία και τα προνόμια επηρεάζουν τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες.

Key References: 

SALTO YOUTH: Inclusion A - Z. Retrieved from: https://www.salto-youth.net/

Άρθρο: Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης, Εργοθεραπευτής, MSc