ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: MAPPERS ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

Οι δημόσιοι χώροι διαμορφώνουν την κοινωνική συνοχή μιας κοινότητας και αποτελούν τόπους συνάντησης, διευκολύνοντας μεταξύ άλλων την πολιτιστική και ψυχαγωγική ενδυνάμωση των πολιτών. Επιπλέον, λειτουργούν ως πλαίσια αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής ιδεών, παρουσιάζοντας οφέλη για την σωματική και ψυχική υγεία.

Το πρόγραμμα Mappers αποτελεί ένα οδοιπορικό συμμετοχικής χαρτογράφησης και πρόκειται να ενώσει τις φωνές νέων ατόμων ηλικίας 13 -18 ετών σε περιοχές της Ελλάδας. Τα νέα άτομα των περιοχών όπου το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί θα κληθούν να χαρτογραφήσουν τις θετικές τους εμπειρίες ως προς τους διαθέσιμους δημόσιους χώρους, που προάγουν την πολιτιστική και ψυχαγωγική τους συμμετοχή.

Σε τελικό στάδιο θα δημιουργηθούν ταξιδιωτικοί οδηγοί που για πρώτη φορά θα ενημερώνουν τους/τις αναγνώστες/στριες για τις εμπειρίες και σκέψεις των νέων/κατοίκων των συγκεκριμένων περιοχών.


Πρόγραμμα πολιτιστικού προγράμματος

10/11/2023

17:00 - 19:30 Χαρτογράφηση νέων

19:30 - 20:00 Live Body Music 


Τοποθεσία

Κεντρική Πλατεία 

*Σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Θεάτρου Δημάρχου Βασ. Φαρμάκη


Συντελεστές προγράμματος

Υπεύθυνος Προγράμματος: Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου

Συντονιστής Προγράμματος/Performer: Αριστείδης Βέβης

Συντονίστρια Προγράμματος/Performer: Ζωή Κουσάνα

Φορέας Υλοποίησης: Πολύχρωμες Νομάδες ΑΜΚΕ

Επιχορήγηση & Αιγίδα: Υπουργείο Πολιτισμού 

Με την υποστήριξη του Δήμου Ελασσόνας


Ταυτότητα φορέα: Πολύχρωμες Νομάδες ΑΜΚΕ

Μέσω πρωτοβουλιών παραστατικής τέχνης και συμμετοχικών μεθοδολογιών προωθούμε την ευημερία, τη συμμετοχή και την ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά ζητήματα παιδιών και νέων στην Ελλάδα ιδιαίτερα αυτών με λιγότερες ευκαιρίες συμμετοχής. Μέσω των προγραμμάτων μας δημιουργούμε περιβάλλοντα χωρίς αποκλεισμούς, όπου τα παιδιά και τα νέα άτομα μοιράζονται τις ιδέες τους, αναλαμβάνουν δράση σε θέματα που τα αφορούν έχοντας θετικό αντίκτυπο στην κοινότητά τους.