Μια φορά κι ένα Παραμύθι: Έχω δικαιώματα!
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Έτος δημιουργίας: 
2023  
Τομέας: 
Πολιτιστικά εργαστήρια μη τυπικής μάθησης
Project Status: 
Σε εξέλιξη   
Είδος: 
Κοινοτικές δράσεις   
Δραστηριότητες: 
βιωματικές δραστηριότητες, δημιουργία παραμυθιών
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ                                       
Τοποθεσία υλοποίησης: 
Σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους της τοπικής κοινότητας (πάρκα, μουσεία, σχολικές αυλές κλπ).


Περιεχόμενο 

Εργαστήρια δημιουργίας παραμυθιών με ερέθισμα τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού! 

Αγγίζοντας ποικίλες θεματικές/σενάρια που συνδέονται με τα Δικαιώματα του Παιδιού, τα παιδιά θα κληθούν να δημιουργήσουν νέα παραμύθια σχολιάζοντας, δημιουργώντας λύσεις και πάνω από όλα παίζοντας!

Τι μπορεί να συμβεί άραγε όταν ψηφίζεται ένας νέος νόμος που απαγορεύει ξαφνικά το παιχνίδι ή την ελεύθερη πρόσβαση στο πάρκο και στην παιδική χαρά; Ποιες λύσεις μπορούν να βρουν τα παιδιά για να σταματήσουν τη βία; Πώς οι ηρωίδες και οι ήρωες των παραμυθιών μπορούν να φέρουν την αλλαγή χωρίς μαγικές δυνάμεις;


Διάρκεια Εργαστηρίων: έως 90 λεπτά

Συμμετέχοντες/ουσες: παιδιά 4 ετών και άνω

Ερέθισμα: Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Σχεδιασμός: Το πρόγραμμα, «Μια φορά κι ένα παραμύθι», έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τις γνώσεις των παιδιών σχετικά με τα δικαιώματά τους μέσω ελκυστικών διαδραστικών δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων δημιουργίας παραμυθιών, τα παιδιά θα μάθουν για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία περιγράφει τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα όλων των παιδιών. 

Η επίδραση των παραμυθιών στα παιδιά είναι καθοριστική. Μπορούν να διδάξουν την επίλυση προβλημάτων και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της συναισθηματικής ανθεκτικότητας, της αντίληψης της διαφορετικότητας και να διδαχθούν γεγονότα, να οξύνουν τη φαντασία τους και να αναπτύξουν τη σκέψη τους.  Το πρόγραμμά μας συνδυάζει τη σύγχρονη παραστατική τέχνη και τη δύναμη των παραμυθιών για να δημιουργήσει μια συναρπαστική εμπειρία για όλα τα παιδιά. 

Εργαλεία: Βιωματικά εργαστήρια, οπτικοακουστικά μέσα, ομαδοσυνεργατική μέθοδος, body music

Στόχοι Προγράμματος:

  • Ευαισθητοποίηση των παιδιών στο θέμα των Δικαιωμάτων του Παιδιού. 
  • Δημιουργική και ενεργή εμπλοκή των παιδιών
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας και ομαδικότητας
  • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης, φαντασίας και δημιουργικότητας μέσω των παραμυθιών και άλλων μορφών τέχνης.
  • Ανάπτυξη και διάχυση της απαραίτητης τεχνογνωσίας για ένα πιο συμπεριληπτικό και προσβάσιμο τρόπο στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και μη τυπικών εκπαιδευτικών δράσεων.