Οι Πολύχρωμες Νομάδες δεν λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση και στηρίζονται από δωρεές ή από δικούς τους πόρους που προέρχονται από ποικίλες δραστηριότητες όπως εκπαιδεύσεις/σεμινάρια και πολιτιστικές δράσεις.

Αν θέλετε να υποστηρίξετε το έργο και τις δράσεις των Πολύχρωμων Νομάδων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να ενισχύσετε οικονομικά τον οργανισμό μας. Δείτε παρακάτω τον τρόπο ενίσχυσης:

  • Κάντε χρηματική δωρεά. Οι χρηματικές δωρεές για την ενίσχυση των σκοπών των Πολύχρωμων Νομάδων γίνονται μόνο με κατάθεση στο συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό:
Τράπεζα Πειραιώς
Αρ. Λογαριασμού ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΝΟΜΑΔΕΣ Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΜΚΕ: 01720400005040105471327
IBAN: GR1001720400005040105471327