Ο Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση στις κοινοτικές δράσεις των Πολύχρωμων Νομάδων

8/09/2022 

Άρθρο: Πάνος Παπακωνσταντίνου, εργοθεραπευτής, MSc/υπεύθυνος κοινοτικών δράσεων Πολύχρωμων Νομάδων

Ο Ronald Mace (1941 - 1998), αρχιτέκτονας και χειριστής αναπηρικού αμαξιδίου, πρότεινε την επαναστατική ιδέα της εκ των προτέρων προσαρμογής του φυσικού περιβάλλοντος, με τον όρο "Καθολικός Σχεδιασμός", για τις ανάγκες μιας ευρείας γκάμας ατόμων. Ύστερα, το Κέντρο για την Εφαρμοσμένη Ειδική Τεχνολογία εισήγαγε τον όρο "Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση", ένα πλαίσιο το οποίο δίνει τη δυνατότητα επανασχεδιασμού μιας διαδικασίας μάθησης ή εμπλοκής με στόχο τη διασφάλιση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων στην εκάστοτε δραστηριότητα 1

Οι Πολύχρωμες Νομάδες χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο πλαίσιο για να καθοδηγούν την σχεδίαση των Bridging Different Roots εργαστηρίων για την ίση συμμετοχή όλων των παιδιών σε πολιτιστικές εμπειρίες. Η πρωτοβουλία Bridging Different Roots αποτελεί μια από τις δράσεις των κοινοτικών δράσεων των Πολύχρωμων Νομάδων. Δείτε περισσότερα εδώ

Ακολουθούν οι βασικοί άξονες του πλαισίου με την αντίστοιχη επεξήγηση των τεχνικών που υιοθετήθηκαν από τις Πολύχρωμες Νομάδες στα εργαστήρια που υλοποιήθηκαν σε Αθήνα, Γιαννιτσά, Τύρναβο και Σπάρτη.

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 

Παροχή πληροφορίας μέσω διαφορετικών τρόπων, χρησιμοποιώντας εναλλακτικές μορφές παραγωγής της πληροφορίας. 

Χρησιμοποιήθηκαν: πληθώρα εναλλακτικών επιλογών ακουστικών και οπτικών πληροφοριών μέσω οπτικοποιημένου υλικού, ψηφιακών μέσων και λεκτικής/ σωματικής έκφρασης των εμψυχωτών/τριών. 

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

Παροχή ποικίλων επιλογών για σωματική δράση, έκφραση και επικοινωνία. 

Χρησιμοποιήθηκαν: τεχνικές παραστατικής τέχνης, δημιουργία παραμυθιών, οπτικοποιημένο υλικό, πολυαισθητηριακές εμπειρίες και αισθησιοκινητικό παιχνίδι. Τα πολυαισθητηριακά ερεθίσματα έδειξαν πως αυξάνουν την συμμετοχή των παιδιών με ή/και χωρίς αναπηρία και ήταν βασικό συστατικό των εργαστηρίων μας. Προχωρήσαμε στην παροχή αιθουσαίων και ιδιοδεκτικών ερεθισμάτων για την ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή των παιδιών. Τα συγκεκριμένα ερεθίσματα προέκυψαν μέσα από δραστηριότητες που περιλάμβαναν μεταξύ άλλων σπρώξιμο, τέντωμα, τράβηγμα και κουβάλημα αντικειμένων και παροχή απτικών ερεθισμάτων. 

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΜΕΣΑ ΕΜΠΛΟΚΗΣ 

Παροχή εναλλακτικών επιλογών για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος μέσα από την ενίσχυση της συνεργασίας, την ελαχιστοποίηση απειλών και περισπασμών και την βελτιστοποίηση ευκαιριών για ατομική επιλογή και αυτονομία. 

Χρησιμοποιήθηκαν φιλικές μεταβάσεις - φως, θέση εμψυχωτών/τριών στο χώρο, αξιολόγηση της τοποθεσίας της εκάστοτε δράσης, στιγμές παρατήρησης, εναλλαγές μεταξύ performance εμψυχωτών/τριών και άμεσης συμμετοχής παιδιών, στιγμές συνεργασίας για την δημιουργία παραμυθιού. 

1CAST (2018). Universal Design for Learning Guidelines version 2.2. Retrieved from http://udlguidelines.cast.org